Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty và thư ký công ty

(8/31/2019 12:04:55 PM )

Nghị quyết số 04 và 05/2019-NQ-HĐQT
Về việc: bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và thư ký công ty
của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN


Vui lòng xem [tại đây]

CÁC TIN TỨC KHÁC
Share |
<<Đầu 1 2 3 4 5 6 7Tiếp> Cuối>>